Nota de informare privind protectia datelor personale prelucrate in scop de mentenanta IT

Tarsago Romania SRL este inregistrata ca operator de date personale avand numarul 650/2013, scopul tuturor operatiunilor cu date personale fiind promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de genul postei sau alte mijloace de marketing la distanta, altele decat modalitatile promotionale obisnuite, precum reclama.

In acest scop, Tarsago Romania SRL colecteaza, inregistreaza, stocheaza si prelucreaza date personale, cu respectarea tuturor obligatiilor legale care ii revin in legatura cu prelucrarea de date personale.

Datele personale sunt prelucrate de Tarsago Romania S.R.L. in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Persoanele vizate isi pot exercita fata de operator oricare si toate drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Legea nr. 677/2001 mentionata mai sus, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de acces, de interventie si de opozitie in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Operatiunile de prelucrare a datelor de catre operatorul Tarsago Romania S.R.L. (inregistrat in registrul operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 650) sunt efectuate in scop de marketing si publicitate, precum si in scopul promovarii de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice, prin mijloace de genul postei, postei electronice, SMS sau mijloace de marketing la distanta, altele decat  modalitatile promotionale obisnuite.
Datele personale colectate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate tertilor, cum ar fi: imputerniciti ai operatorului, societati din grupul operatorului si parteneri contractuali ai Tarsago Romania S.R.L. in scopul promovarii de produse si servicii.
Totodata, datele personale pot fi transferate societatilor care furnizeaza servicii de intretinere si dezvoltare a sistemului IT al Societatii (e.g. intretinerea infrastructurii IT, a serverelor si aplicatiilor IT, serviciilor de e-mail, etc.), respectiv Microsoft Corporation (Statele Unite ale Americii) si Microsoft Ireland Operations Limited (Irlanda).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Tarsago Romania SRL si imputernicitii acesteia, mentionati mai sus, au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale colectate, inregistrate, stocate sau prelucrate in conditiile de mai sus.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul de Relatii cu Clientii, OP83-CP106.

Numar de telefon cu apelare gratuita INFO CONSUMATOR: 0800 080 999